วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557


                                                                 เพลง  เหนื่อยไหมหัวใจ

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

                             
                                                                   รีคอนรีคอนรีคอนๆๆ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อย่ากลัวผิดถ้าคิดจะพูด..อย่าคิดว่าสิ่งที่คนอื่นพูดนั้นผิด

บางทีความเงียบสงบก็สยบความเคลื่อนไหวไม่ได้เสมอไปหรอก
แม้ว่าเราจะนั่งในที่ตัวเองเราก็มีสิทธิ์ถูกชน
ถ้าเราไม่ส่งเสียงให้เขารู้ว่าเรานั่งอยู่.

คนที่พยายามทำทุกอย่างให้ถูกใจคนอื่น 
คนนั้นจะเป็นคนที่เหนื่อยที่สุดตลอดชีวิต 
การตอบคำถามเพื่อเอาใจคนถาม ก็เท่ากับว่าเรายอมให้เขาครอบงำ 
.. เมื่อสูญเสียความเป็นตัวเองไปแล้ว 
เธอจะเรียกมันกลับคืนมาได้ยาก อย่าลืมว่า 
คนแต่ละคน พูด ฟัง คิด ไม่เหมือนกัน 
ไม่มีใครทำอะไรถูกใจใครได้ทั้งหมด

องค์กรไม่ได้ต้องการคนที่ทำตามใจเขาทั้งหมด 
ถ้าเธอไม่แสดงให้เขาเห็นว่า 
มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในคุณค่าของตัวเอง 
แล้วจะให้เขาเชื่อได้อย่างไรว่าเธอจะสามารถพาองค์กรของเขา
ก้าวไปข้างหน้าได้...